فلای و نشر از پشت Body Solid – DPEC SF

برای قیمت تماس بگیرید

  • PRO DUAL PEC & REAR DELT
  • ابعاد دستگاه: (ارتفاع)173× (عرض)86 × (طول)145 سانتی‌متر
  • وزن دستگاه: 245کیلوگرم
  • ساخت تایوان