روئینگ (قایقی) Vmax-Air Row

برای قیمت تماس بگیرید

  • مانیتور نمایش دهنده : سرعت، مسافت، کالری، ضربان قلب، زمان، PRM
  • سطح مقاومت: 10 درجه تنظیم فشار
  • تحمل وزن: 150KG
  • ابعاد دستگاه: 241(طول)× 62(عرض) × 105cm(ارتفاع)
  • سیستم مقاومت هوا: دستگاه های دارای این سیستم، نسبت به دستگاه های مگنتی در تمرینهای طولانی و مداوم، دو برابر تاثیر بیشتری در متابولیسم بدن دارد و توان عضله ها را افزایش می دهد.
  • ساخت تایوان