فلای و نشر از پشت Body Solid – DPEC SF

Call for Price

  • PRO DUAL PEC & REAR DELT
  • ابعاد دستگاه: (ارتفاع)173× (عرض)86 × (طول)145 سانتی‌متر
  • وزن دستگاه: 245کیلوگرم
  • ساخت تایوان

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.